Een verkenning. In de geest van Michel de Montaigne, de uitvinder van het essay.

Que sais-je, wat weet ik?

Als we nieuw Nederland verkennen, en proberen iets van dat nieuwe te definiëren wat definiëren we dan? Wat sluiten we ... Lees verder in Staat_van_geest_is_staat_van_zijn.pdf

of bestel het boek.

 
Floor_Basten.html
Jan_Turk.html