Er wordt al jaren gesproken over de kloof tussen burger en bestuur. Sommige mensen relativeren dit gegeven; politici hebben nu eenmaal andere verantwoordelijkheden dan hun kiezers. Feit is dat deze kloof in ieder geval niet kleiner wordt; verkiezingen worden de laatste jaren vooral ... Lees verder in Kiesrecht_2019.pdf

of bestel het boek.

 
Menno_Lammers.html
Elsbeth_Koek.html